Kundeeregister og sikkerhetsbeskyttelse:

Du blir registrert som kunde i sammenheng med produktbesitllinger, gjennom å fylle ut kontaktinformasjonsskjema og selv velge brukernavn og passord.

Ved produktbestilling kreves følgene opplysninger:

Firmanavn / Kundens Navn, fødseslsnummer eller organisasjonsnummer, adresse, postnummer, poststed, epost-adresse og eventuelt telefonnummer.

Ekeri’s kunderegister er konfidensielt, opplysninger overlates ikke til noen annen part.

 

Registreringsansvarlig for Ekeri Norges kunderegister:

Ekeri Norge AS

Hunnselvvegen 10

2830 Raufoss

E-post: post@ekeri.no

 

Ekeri Norge anvender registeret for å koble kundeforhold til dere kunder. Registeret anvendes til utsendelse av markedsføring / kampanjer hvis ikke kunde oppgir noe annet.

Opplysninger oppgis ikke til annenpart.

 

Vil dere at vi sletter deres personopplysninger fra vårt register så ta vennligst kontakt, på Post@ekeri.no